تفاوت جرثقيل تلسكوپي با جرثقيل چپقي

تفاوت جرثقيل تلسكوپي با جرثقيل چپقي:

جرثقيل تلسكوپي داراي يك بوم است كه از تعدادي لوله تشكيل شده است كه هر يك در ديگري قرار گرفته است. يك سيلندر هيدروليك يا يك مكانيزم ديگر براي باز كردن و يا بستن اين لوله هاي آهني مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نوع از بوم براي كارهاي ساختماني كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد.

 نمونه ي جرثقيل تلسكوپي:

all terrain

در حاليكه جرثقيل چپقي همچون انگشتان دست بوده و قابل خم شدن هست. اين جرثقيل ها چون قابليت خم شدن دارند در بعضي جاها از جرثقثيل هاي تلسكوپي كاربردي تر هستند. اين در حاليست كه هزينه ي نگهداري آنها بالاتر بوده و نياز به نيروي بيشتري براي بلند كردن اجسام دارند.

نمونه ي جرثقيل چپق:

glass pane attachment

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .