قوي ترين جرثقيل دنيا با ظرفيت 20 هزار تن+ تصاوير

سنگين ترين باري كه تا بحال توسط جرثقيل بلند شده است: 20 هزار تن + تصاوير

تايشان اسم قوي ترين جرثقيل دنياست كه در چين قرار دارد و توان برداشتن وزن 20000 تن را دارد. اين جرثقيل عظيم الجثه كه در ساحل شهر شاندانگ چين واقع شده با هدف بلند كردن ماژول هاي فوق سنگين كشتي نصب گرديده است.

تصوير جرثقيل تايشان در حال حمل جسم 14 هزار تني:

جرثقيل غول پيكر تايشان در حال حمل وزن 14 هزار تني

ارتفاع اين جرثقيل 133 متر و عرض آن 120 متر مي باشد. جرثقيل تايشان مي تواند باري با ارتفاع 80 متر را برداشته و جابجا كند. طول سيم بكسل مورد استفاده در اين جرثقيل غول پيكر 50 هزار متر مي باشد.

اين كشتي نصب بخش پاييني و بالايي كشتي ها را به صورت همزمان ميسر مي سازد كه در جهت تسريع در زمانبندي انجام اين كار و صرفه جويي در دو ميليون نفر ساعت زمان تاثير فوق العاده دارد. ضمن اينكه امنيت بالاتري را نيز تضمين مي كند.

عكس قوي ترين جرثقيل دنيا در حال حمل جسم 17 هزار تني

قوي ترين جرثقيل دنيا در حال حمل جسم 17 هزار تني

تايشان در سال 2008 ركورد سنگين ترين وزن جابجا شده را با برداشتن جسمي به وزن 20133 تن جابجا كرد. امنيت؛ سرعت و كارايي از ويژگي هاي قوي ترين جرثقيل دنياست. اين جرثقيل عظيم الجثه توانسته استانداردهاي لازم براي كسل قوي ترين جرثقيل دنيا را كسب كند.

تصوير شكستن ركورد جهاني توسط جرثقيل تايشان با حمل 20 هزار تن:

شكستن ركورد جهاني توسط جرثقيل تايشان با حمل 20 هزار تن

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .