اجزاي مهم جرثقيل شامل چه بخش هايي است

اجزاي مهم جرثقيل شامل چه بخش هايي است؟

جرثقيل به ماشيني گفته مي شود كه بواسطه ي نيروي هيدروليكي (مرسوم) يا مكانيكي(انواع قديمي آن) براي بلند كردن اجسام سنگين مورد استفاده قرار مي گيرد. جرثقيل ها عموما بر روي يك كاميون سوار مي شوند. كار كردن با جرثقيل نيازمند اپراتور آموزش ديده و باتجربه اي است كه كارهاي ايمني لازم جهت جلوگيري از حوادث غيرمترقبه را داشته باشد.

امروزه، جرثقيل ها به ابزاري حياتي در اكثر صنايع مبدل شده اند. در صنعت ساخت و ساز، تصور اينكه يك ساختان بلندمرتبه را بدون جرثقيل بالا ببريد بسيار سخت و حتي در گاهي اوقات غيرممكن مي نمايد. جرثقيل ها عموما به يكي از سه روش اوليه ي زير كار مي كنند: 1) جرثقيل تعادلي كه داراي يك تيغه افقي است كه محور آن براي بلند كردن اجسام يك تكيه گاه است 2) جرثقيل آرواره اي ( jib crane) كه داراي يك سيستم قرقره اي است و با اين ويژگي ها بلند كردن و يا پايين آوردن اجسام را ممكن مي سازد. 3) جرثقيل هيدروليكي كه براي بلند كردن اجسام از فشار روغن براي به حركت درآوردن پيستون استفاده مي كند.

كاميوني كه بر روي آن جرثقيل سوار مي شود شامل بخش پاييني كه همان كاميون و بخش بالايي كه بر روي آن جرثقيل استوار است مي باشد. از آنجايي كه كاميون ها در انواع مختلف قادر به حمل جرثقيل هستند، ما در اينجا به آنها كاري نداريم و منحصرا راجع به اجزاي خود جرثقيل توضيح مي دهيم:

براي آشنايي با جرثقيل و انواع آن اين لينك را بخوانيد: جرثقيل چيست؟ تاريخچه؛ كاربرد و انواع آن

index

بوم جرثقيل چيست:

بوم (boom) جرثقيل چيست؟ بوم مهمترين بخش جرثقيل و در عين حال راحت ترين ويژگي آن محسوب مي شود. بوم، بازوي جرثقيل محسوب مي شود كه توانايي بلند كردن و بر زمين گذاشتن اجسام را به عهده دارد. چنانكه در بالا گفته شد، بوم جرثقيل به سه روش آرواره اي، تعادلي و هيدروليكي كار مي كند.

آرواره (jib):

آرواره بخش اضافه شده به بوم جرثقيل است كه در صورت نياز به بلند كردن طول بوم، باز مي شود و جرثقيل را قادر به فعاليت در ارتفاعات بلندتر مي كند.

چرخ دنده (rotex gear):

چرخ دنده در زير كابين جرثقيل واقع شده است و قابليت چرخاندن كابين بواسطه ي قدرت موتور هيدروليكي را فراهم مي سازد.

كابين جرثقيل(crane cabin):

كابين جرثقيل كجاي آن است؟ كابين اپراتور بر بالاي عرصه جرثقيل نصب مي شود و همانطور كه كفته شد چرخ دنده آن را مي چرخاند. در داخل كابين عموما يك صندلي، ابزار الكتريكي و پنل كنترل جرثقيل واقع شده است. اپراتور در اين قسمت نشسته و حركت بوم جرثقيل را بوسطه ي فرمان و همچنين پدال هاي پايي كه پمپ چرخ دنده و نيز تلسكوپ بوم را كنترل مي كنند، مديريت مي كند.

وزنه هاي قابل جدا شدن (Detachable Counterweights):

اين وزنه ها در پشت جرثقيل نصب مي شوند و وظيفه ي آنها بالانس كردن جرثقيل در حين عمليات بلند كردن اجسام است. در حقيقت تعيين اينكه چقدر وزنه نياز است بواسطه ي يك فرمول محاسبه مي شود كه اين فرمول نيز از شعاع بوم، وزن بار و زاويه ي عملياتي بوم بدست مي آيد.

جك جرثقيل(crane outriggers):

جك هاي پايداري و بالانس مورد نياز براي اجراي عمليات بلند كردن اجسام توسط جرثقيل را فراهم مي كنند و وجود آنها از افتادن و سقوط جرثقيل جلوگيري مي كند. جك ها شامل سه بخش هستند: 1) پايه، پد در بخش پاييني قرار دارد و به زمين وصل مي شود. و گاهي هم پايه ي دوار كه بزرگتر از پد است.

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .