كرايه جرثقيل در منطقه 11 تهران:

منطقه ۱۱ شهرداری تهران از شمال، جنوب، شرق و غرب به میدان راه‌آهن و خیابان شوش و خیابان‌های شهید نواب صفوی، میدان انقلاب و خیابان آزادی، خیابان‌های وحدت اسلامی و حافظ، و شهید ابراهیمی (عباسی) و میدان حق‌شناس محدود می‌شود. براي كرايه جرثقيل در هر يك از محله هاي تهران از جمله آگاهی، اسکندری، امیریه، ‌انبارنفت، جمالزاده - حشمت الدوله، ‌جمهوری؛ خرمشهر؛ راه آهن؛‌ شیخ هادی؛ عباسی؛ فروزش امیربهادر؛ فلسطین انقلاب؛ قلمستان - برادران جوادیان؛ مخصوص؛‌ منیریه؛ میدان حر؛‌ هلال احمر؛ با ما تماس بگيريد.

اجاره جرثقيل 80 تن در راه آهن و جرثقيل 70 تن در انبار نفت تهران

كرايه جرثقيل 50 تن در هلال احمر تهران

جرثقيل سنگين 90 تن و جرثقيل 100 تن در اميريه تهران

اجاره جرثقيل سبك و سنگين در آگاهی، اسکندری، امیریه و ‌انبارنفت

كرايه جرثقيل در غرب تهران

‌جرثقيل 5 تن و جرثقيل 7 تن خرمشهر؛ راه آهن؛‌ شیخ هادی؛

اجاره جرثقيل كفي دار 3 تن در جمهوري و جرثقيل 10 تن جمالزاده - حشمت الدوله، ‌جمهوری؛

اجاره جرثقيل در منیریه؛ میدان حر؛

جرثقيل 25 تن،‌ 30 تن، 35 تن، 40جرثقيل تن قلمستان - برادران جوادیان؛ مخصوص تهران

جرثقيل 15 تن و 20 تن عباسی؛ فروزش امیربهادر؛ فلسطین انقلاب؛

جرثقيل سبك در منيريه تهران

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .