منطقه ۱۲ یکی از مناطق قدیمی شهر تهران است که در مرکز تهران واقع است.

براي اجاره جرثقيل در مركز تهران و در هر يك از محله هاي زير با ما با شماره 09127517737 تماس بگيريد.

جرثقيل 35 تن در خيابان امامزاده یحیی - پامنار

جرثقيل سنگين 80 تن، 90 تن، 100 تن در خيابان کوثر

كرايه جرثقيل سبد دار در خيابان سعدی

جرثقيل 20 تن و جرثقيل 25 تن در خيابان خراسان - ری

اجاره جرثقيل 3 تن كفي دار بوم بلند در خيابان بازار - سنگلج تهران

جرثقيل 10 تن كفي دار و اجاره جرثقيل 15 تن در آبشار - قیام

جرثقيل 50 تن با قيمت مناسب در خيابان ایران - دروازه شمیران

اجاره جرثقيل 120 تن و 160 تن در خيابان تختی - هرندی

خدمات جرثقيل 90 تن در خيابان پانزده خرداد - پیچ شمیران

كرايه جرثقيل 60 تن در لاله زارنو

اجاره جرثقيل 70 تن در خيابان مولوی

جرثقيل 45 تن در خيابان میدان قیام

كرايه جرثقيل 5 تن و جرثقيل 7 تن در خيابان امین حضور تهران

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .