اجاره جرثقيل در جنوب تهران

 • كرايه جرثقيل در جنوب تهران 09127517737

  كرايه جرثقيل در جنوب تهران

  براي اجاره جرثقيل در جنوب تهران در هر يك از مناطق 15، 12، 16، 18، 20، 17، 11 و 19 با ما با شماره 09127517737 تماس بگيريد. ما محدوده ي وسيعي از جرثقيل ها را در هر منطقه اي كه شما هستيد در اختيار داريم. در حقيقت ما گروهي از جرثقيل داران تهران هستيم كه در سراسر جنوب تهران از شرق تا غرب فعاليت مي كنيم.

  كرايه جرثقيل در جنوب تهران

  كرايه جرثقيل سبك در جنوب تهران

  جرثقيل هاي سبك شامل جرثقيل خاور سه تن كفي تلسكوپيدر جنوب و جنوب شرق ، جرثقيل 3 تن چپقي در جنوب تهران، جرثقيل 5 تن كفي در جنوب، جرثقيل 7 تن دكل بلند در جنوب تهران و جرثقيل 10 تن كفي دار كاميوني مي باشند. اگر در جنوب تهران هستيد و به هر يك از اين جرثقيل ها براي حمل بار،‌ انتقال ماشين هاي صنعتي از نقطه اي به نقطه ي ديگر، بالاگذاشتن موتور و كابين آسانسور و يا هر كار ديگري نياز داريد با ما با شماره 09127517737 تماس بگيريد.

  كرايه جرثقيل سنگين در جنوب تهران

  جرثقيل هاي سنگين ما شامل محدوده ي وسيعي از جرثقيل ها از جرثقيل 20 تن در جنوب تهران، جرثقيل 20 تن كفي دار در جنوب و جنوب شرق ، جرثقيل 25 تن جنوب شرق، جرثقيل 35 تن جنوب غرب،  جرثقيل 45 تن، جرثقيل 50 تن، جرثقيل 60 تن در جنوب غرب، جرثقيل 75 تن، جرثقيل 85 تن در جنوب تهران، جرثقيل 90 تن، جرثقيل 100 تن در جنوب تهران ، جرثقيل 120 تن در جنوب غرب و جرثقيل 160 تن مي باشد. اين جرثقيل ها در سراسر تهران از جمله بخش جنوب خدمات مي دهند.

  كرايه جرثقيل در جنوب تهران

  كرايه جرثقيل در جنوب تهران و در امیریه، شوش، بازار تهران، شهرری، یافت‌آباد، منیریه، خزانه، خراسان، جوادیه، مولوی، سیروس، دروازه غار، کوی سیزده آبان، فلاح، خزانه، بخارایی و شاپور

  جنوب تهران

  كرايه جرثقيل در جنوب غرب تهران

  اجاره جرثقيل ارزان در محله هاي جنوب غرب تهران از عبدل آباد، صالح آباد، سعيدي، قلعه مرغي، بهار، يافت آباد، اسلام شهر، نواب، كاظمي، قزوين و...

  كرايه جرثقيل در جنوب تهران

  كرايه جرثقيل در جنوب شرق تهران

  كرايه جرثقيل سبك و سنگين در جنوب شرق تهران و در محله هاي مجیدیه، دولت آباد، بعثت، خاوران، قنات کوثر، نظام‌آباد، محلاتي، هجرت، نبرد، ابومسلم و...

  كرايه جرثقيل فوري و ارزان در جنوب تهران

  براي اجاره جرثقيل ارزان در سراسر جنوب شهر تهران با شماره 09127517737 تماس بگيريد. ما در همه ي محله هاي جنوب اكيپ جرثقيل داريم و كار شما را به صورت شبانه روزي و در اسرع وقت انجام مي دهيم.

 • كرايه جرثقيل در جنوب تهران در خيابان آذري، يافت آباد، قزوين، قلعه مرغي، بهاران 09127517737

  كرايه جرثقيل سبك و سنگين در جنوب تهران

  منطقه 17 تهران در جنوب شهر تهران دارد

  براي اجاره جرثقيل در جنوب تهران و در منطقه 17 با ما با شماره 09127517737 تماس بگيريد.

  اجاره جرثقيل 5 تن در ابوذر و جرثقيل 7 تن در خيابان ابوذر غربی

  كرايه جرثقيل سبد دار درخيابان آذری

  كرايه جرثقيل در غرب تهران

  جرثقيل 10 تن كفي داریافت آبادو اجاره جرثقيل 15 تن درخيابان امامزاده حسن

  اجاره جرثقيل 3 تن كفي دار بوم بلند در خيابانجلیلی

  جرثقيل 20 تنسجادو جرثقيل 25 تن درخيابان زهتابی

  جرثقيل 35 تن درخيابان تهران زمزم

  جرثقيل سنگين 80 تن، 90 تن، 100 تن درخيابان گلچین

  جرثقيل با قيمت مناسب 50 تن درخيابان وصفنارد - ابوذر شرقیتهران

  كرايه جرثقيل 60 تن در خيابان باغ خزانه - بلورسازی

  اجاره جرثقيل 70 تنخيابانتهران مقدم 

  جرثقيل 45 تن درخيابان امام زاده حسن - قزوین

  كرايه جرثقيل در تهران

  خدمات جرثقيل 90 تن درخيابان تهران قلعه مرغی

  اجاره جرثقيل 120 تن درتهرانمیدان بهاران

 • كرايه جرثقيل در جواديه، نازي آباد، خزانه، ياخچي آباد، راه آهن، رجايي، هلال احمر، تختي - 09127517737

  منطقه 16 تهران از سمت جنوب به آزادگان، از شمال به شوش، از سمت شرق به فدائیان اسلام و از سمت غرب به بهمن‌یار متصل است. این منطقه در جنوب و جنوب شرق تهران واقع شده است.

  براي اجاره جرثقيل در جنوب تهران و در منطقه 16 با ما با شماره 09127517737 تماس بگيريد.

  اجاره جرثقيل 5 تن نازی آباد و جرثقيل 7 تن در خيابان جوادیه

  كرايه جرثقيل سبد دار درخيابان خزانه - شهرک بعثت

  جرثقيل 10 تن كفي دار یاخچی آباد و اجاره جرثقيل 15 تن درخيابان علی آباد شمالی

  اجاره جرثقيل 3 تن كفي دار بوم بلند در خيابانچهارصد دستگاه

  جرثقيل 20 تن و جرثقيل 25 تن درخيابان علی آباد جنوبی

  جرثقيل 35 تن درخيابانتختی تهران

  جرثقيل سنگين 80 تن، 90 تن، 100 تن درخيابان باغ آذری

  جرثقيل با قيمت مناسب 50 تن درخيابان راه آهنتهران

  كرايه جرثقيل 60 تن در خيابان رجایی

  اجاره جرثقيل 70 تنخيابان هلال احمرتهران

  جرثقيل 45 تن درخيابان یاخچی آباد

  خدمات جرثقيل 90 تن درخيابان جواديه تهران

  اجاره جرثقيل 120 تن درنازي آباد تهران

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .